header

Prodloužení Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce

Napsáno: 18.11.2013

Autor:

Zdroj:

Naší bezpečnostní poradkyni pro přepravu nebezpečných látek paní Janě Bezouškové byla prodloužena platnost Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí do 13.11.2018.

 Nabízíme firmám bezpečnostní poradenství v oblasti ADR a školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí.

Další aktuality